Födelsedagspresentlista, Lundman (2017)

FrånTill
Jan Lundman Magdalena Lundman
Emanuel Lundman Jan Lundman
Sara Lundman Alexandra Stenvall
Josef Lundman Albin Lundman
Lukas Lundman Emanuel Lundman
Magdalena Lundman Åsa Lundman
Albin Lundman Sofia Lundman
Alexandra Stenvall Josef Lundman
Sofia Lundman Sara Lundman
Åsa Lundman Lukas Lundman